Loading...
CONTACT & INFO 2018-04-11T09:23:42+00:00

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op. We streven ernaar om binnen 48 uur te antwoorden.

Bezoek adres

Industrieweg 3B
2421 LK Nieuwkoop

Tel: 06-42394029
Mail: info@yogasolutions.nl
KVK: 58425772

Bereikbaarheid

Yoga Solutions is makkelijk te bereiken per fiets, auto of OV. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Ruimte verhuur

De ruimte van Yoga Solutions is buiten de reguliere lestijden te huur voor passende activiteiten, neem contact op voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

Als u  een les, activiteit of traject volgt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat:

Algemeen
Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, wij houden ons vanuit onze beroepsmatige achtergrond aan een geheimhoudingsplicht.

Yoga Solutions is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
Yoga Solutions is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Lessen
Je kunt les informatie en beschrijvingen van workshop en cursussen vinden op de website en op het actuele lesrooster. Lessenkaarten, een workshop of een cursus kun je aankopen via het rooster van Momoyoga.
Alle lessen beginnen op tijd, dus kom ruim op tijd naar de studio dan heb je genoeg tijd om je voor te bereiden op de les. Laat je schoenen achter op de daarvoor bestemde plek bij de ingang. In de studio worden geen schoenen gedragen. Hierdoor wordt de zuiverheid van de ruimte gerespecteerd. Er zijn sloffen beschikbaar, welke gedragen kunnen worden in de studio. Leg je tas in een vakje onder de balie in de kast, zet je mobiele telefoon uit of zonodig op stil indien je door omstandigheden bereikbaar moet zijn. Oefen met een lege maag. Eet op tijd, het liefst 2 uur van tevoren. Mocht dit onverhoopt niet lukken, neem dan wat fruit of iets lichts wat snel verteerbaar is. Drink voldoende water voor en na de les, maar drink niet tijdens de les. Voor en na de les is er gelegenheid voor het stellen van vragen, persoonlijk advies en uitleg van de les of het gekozen thema.

Momoyoga online boekingssysteem 
Als je lid bent van onze studio, kun je gebruik maken van het online boekingssysteem. In het online boekingssysteem kun je een les, activiteit, workshop, cursus of consult boeken. Je kunt je alleen af/aanmelden als je ingelogd bent. Heb je geen welkomstmail voor Momoyoga ontvangen? Stuur ons een mail op info@yogasolutions.nl.

Lessenkaart
Er wordt gewerkt met lessenkaarten van 5 (6 weken geldig). Door het online lesrooster heb je zelf inzicht in het restant van je lessen en heb je de mogelijkheid verschillende lessen te volgen. Lessenkaarten en abonnementen zijn strikt persoonlijk. Lessen gemist vanwege eigen vakanties of vanwege andere redenen dan ziekte zijn voor eigen rekening en kunnen niet ingehaald worden.

Studenten en 65-plussers
Op vertoon van een studentenkaart, OV jaarkaart, paspoort of senioren-pas ontvangen studenten en 65 plussers  10% korting op alle leskaarten.

Tarieven
Alle tarieven zijn inclusief 6% BTW.
Voor mensen met een minimum inkomen zijn er andere tarieven mogelijk, neem hiervoor contact op.

Betalen
Een les, cursus, workshop of consult moet vooraf betaald worden. Betaling kan worden gedaan via Ideal, bankoverboeking, contant of met pin in de studio.

Beginners / gevorderden
Alle lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Ziekte
In geval van ziekte van de docent wordt er, indien er geen vervanging verzorgd kan worden, een inhaaldag afgesproken. In geval van ziekte van de deelnemer, kan de verzuimde les in overleg worden ingehaald.

Gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald tijdens de looptijd van de lessenkaart, mits er voldoende plaats is.

Aanmelden les, workshop, cursus of activiteit
Alle lessen, workshops en activiteiten dienen te worden aangemeld in het online lesrooster van Momoyoga. Voor de lessen dient men zich 2 uur van te voren aan te melden. De aanmelding wordt per e-mail bevestigd. Je ontvangt dan, indien je dit wenst, meer informatie, een factuur, en algemene voorwaarden.

Annuleren van een les 
Je kunt tot 2 uur van te voren je les annuleren in Momoyoga. Zo kunnen anderen die op de wachtlijst staan voor deze les nog naar de les komen.

Annuleren van lessen in verband met onvoldoende inschrijving  
Wij proberen het lesrooster zoveel mogelijk aan te houden. Het komt echter voor dat er (bijvoorbeeld met mooi weer) geen inschrijvingen zijn op de avond, ochtend of middag voorafgaand aan een les. Indien er minder dan 3 aanmeldingen voor een les zijn zal de les worden geannuleerd en word de lessen-kaart aangepast. Deelnemers ontvangen per e-mail een bericht over het annuleren van deze les.

Cursussen
Tot 1 maand voor de geplande cursusdatum kun je de inschrijving kosteloos annuleren.
Tot 7 dagen voor de geplande cursus kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren. In dit geval zal €25,= administratiekosten worden gerekend.

Zon- en feestdagen
Op officiële zon- en feestdagen, waaronder vallen: Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Goede Vrijdag, Pinksteren en Hemelvaart vinden er geen lessen of andere activiteiten plaats. Koningsdag geldt niet als feestdag.

Vakanties 2017 
Van 14 tot 27 augustus is de studio gesloten, de lessen starten weer op 28 augustus.

Vakanties 2018
Op de volgende data is de studio gesloten: 15 t/m 24 januari, 1 t/m 15 augustus, 15 t/29 oktober, 24 december (2018) t/m 1 januari (2019).

Annuleren voor consulten, trajecten, workshops en cursussen.
Afspraken en inschrijvingen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd. Binnen 24 uur worden de kosten van het onderdeel in rekening gebracht.

Vergoedingen
Yoga Solutions is aangesloten bij Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland; hierdoor is er vergoeding voor zwangerschapsyoga en yogatherapie mogelijk. Voor informatie over vergoedingen kunt u de vergoedingenlijst van zorgverzekeraars of uw eigen zorgverzekering raadplegen.

Behandeling & Consult
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts.
Bij het maken van een afspraak noteren wij, ten behoeve van onze administratie, graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden van uw bezoek. Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.

Contact met therapeut of doorverwijzer
Indien gewenst, kan er een verslag worden verstrekt aan uw doorverwijzer of therapeut.

Ik wil alle deelnemers vriendelijk verzoeken om bovenstaande voorwaarden en huisregels na te leven, zodat iedereen optimaal voordeel en plezier kan beleven.

“Yoga is a way to freedom. By its constant practice, we can free ourselves from fear, anguish and loneliness.”

Indra Devi

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Wij geven 6 x per jaar een nieuwsbrief uit. Hieronder kun u voor deze nieuwsbrief aanmelden. Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, neem dan even contact op, dan zorgen wij ervoor dat u wordt uitgeschreven.